ანასტასია ჯაფარიძე

„გეგმა B“, ვიდეო, ხანგრძლივობა 7:00.

გამოყენებული მასალა:
David Foster Wallace - Good Old Neon
John Cooper Clark - I Married a Monster from Outer Space
Murman Tsuladze - La Flemme de Danser
Quemmekh - ისევ შენ ხარ
Arcade Fire - Creature Comfort
Fontains D.C. - Such a Spring
Massive Attack - Voodoo in my Blood
Coil - The Wraiths and Strays of Paris
Dada Dadiani - She Garkvnilo
James Brown - Get Up and Drive your Funky Soul