ანა ლორთქიფანიძე

"მძინარე ხატები", ფოტო ქაღალდი, ძაფისგან მოქსოვილი საფარი და ხის ჩარჩო. ზომა: 40 x 60 სმ