მანუჩარ ოქროსცვარიძე

სიკვდილი და სიცოცხლის სხვა გვერდითი მოვლენები / Death and (some) other side effects of life

მედიუმი და ზომები:
1) პროექტის ტექსტი-მოტო
2) მდფ-ის დაფა, ოქროს ფოლგის იმიტაცია, ფოტოგრაფია. ზომა 100 / 70 სმ.
3) მდფ-ის დაფა, ოქროს ფოლგის იმიტაცია, ფოტოგრაფია. ზომა 100 / 70 სმ.
4) მდფ-ის დაფა, ოქროს ფოლგის იმიტაცია, ვიდეო. ზომა 70 / 100 სმ.
5) მდფ-ის დაფა, ოქროს ფოლგის იმიტაცია, ვიდეო. ზომა 100 / 70 სმ.
6) მდფ-ის დაფა, ოქროს ფოლგის იმიტაცია, ვიდეო. ზომა 100 / 70 სმ.