თორნიკე რობაქიძე

"როგორ დააბრუნა ბიჭმა მზე", ტილო, ზეთი, ტექსტი, ზომა A5