კახაბერ ტატიშვილი

"ძველი ორთქმავლები", დიპტიხი, ტილო, ზეთი, 102 x 151 სმ